AVÍS LEGAL

ALEJANDRO PEINADO VERDÚ compleix amb els requisits establerts en la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, així com en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i amb aquesta finalitat ha creat el següent Avís Legal.

INFORMACIÓ

ALEJANDRO PEINADO VERDÚ té el seu domicili a Barcelona:

C/. Lluis María Vidal, 74. Barcelona (08032)
696 414 550
comercial@ventanasdirect.com

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’usuari de la pàgina web accepta plenament i sense reserves les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per ALEJANDRO PEINADO VERDÚ, en el mateix moment en el qual l’usuari accedeix a la pàgina web.

La pàgina web d’ALEJANDRO PEINADO VERDÚ pot ser visitada lliurement i l’usuari es compromet a utilitzar els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums i el present Avís Legal. A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits i lesius dels drets i interesos de tercers.

ALEJANDRO PEINADO VERDÚ no es responsabilitza dels errors i omissions, dels continguts de la Web o altres continguts, als quals es puguin accedir a través de la mateixa, ni dels danys derivats de la utilització de la Web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella es facilita.

ALEJANDRO PEINADO VERDÚ ni garantitza l’absència de virus o altres elements lesius, que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari de la Web; ni respon dels danys i perjudicis, que aquests elements poguessin provocar a l’usuari o a tercers.

La Web té caràcter merament informatiu, per la qual cosa el seu contingut podrà ser modificat, ampliat o suprimit en qualsevol moment, sense previ avís.

ALEJANDRO PEINADO VERDÚ es reserva el dret d’actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, així com de limitar i impedir l’accés als mateixos, ja sigui temporal o definitivament, sense prèvia notificació.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del lloc web i dels seus continguts (textos, imatges, dissenys, creativitats, software, codi font) pertanyen a ALEJANDRO PEINADO VERDÚ. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe de continguts en aquest web site estan protegits per llei i queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa d’ALEJANDRO PEINADO VERDÚ.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

ALEJANDRO PEINADO VERDÚ protegeix les dades personals segons l’establert en la LOPD i en el Reglament de Mesures de Seguretat que la desenvolupa.

ALEJANDRO PEINADO VERDÚ garantitza la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels usuaris i el seu tractament automatitzat d’acord a la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, així com tota la normativa aplicable a aquesta matèria.

Les dades personals recollides seren objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats per ALEJANDRO PEINADO VERDÚ amb la finalitat, del manteniment de la relació establerta entre les parts, així com, la gestió, administració, prestació dels serveis d’ALEJANDRO PEINADO VERDÚ. Les respostes a les preguntes sobre dades personals que apareixen senyalades en el Formulari de contacte són de caràcter obligatori.

En cap cas ALEJANDRO PEINADO VERDÚ utilitzarà les dades personals dels usuaris per a finalitats diverses dels anteriorment anomenats, excepte prèvia advertència recollida en el lloc web otorgant un termini raonable per a l’oposició de l’usuari a allò.

Els usuaris podran exercitar els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició al tractament, ús i cesió de les seves dades mitjançant comunicació dirigida a ALEJANDRO PEINADO VERDÚ a l’adreça de correu electrònic comercial@ventanasdirect.com o bé pel correu postal dirigit a ALEJANDRO PEINADO VERDÚ, en el Carrer de Lluis María Vidal, 74 de 08032 BARCELONA.

ALEJANDRO PEINADO VERDÚ, no cedirà les dades personals dels usuaris que es recullen a través del WEBSITE a tercers sense el consentiment express de l’usuari.

ENLACES

ALEJANDRO PEINADO VERDÚ, no assumeix cap responsabilitat sobre el contingut, informació o serveis que puguin oferir els enllaços que es presentin en la nostra web, i que tenen caràcter merament informatiu.

LEGISLACIÓN APLICABLE

ALEJANDRO PEINADO VERDÚ, es regeix per la legislació espanyola.