Hotel Azul

Vam realitzar a la terrassa d’aquest hotel barceloní substitució barana antiga per una nova barana Inox amb vidre.